NamnOlof Andersson
Född1700-03-15, Rörö, Öckerö (O)
Död1773-06-16, Rörö, Öckerö (O) Ålder: 73
YrkeLots
FarAnders Persson (1656-1741)
MorAnna Gunnesdotter (1661-1730)
Partners
Född1704-09-29, Rörö, Öckerö (O)
Död1743-09-17, Rörö, Öckerö (O) Ålder: 38
FarBörje Andersson (1674-1761)
MorBengta Olsdotter (1669-1711)
Äktenskap1731, Rörö, Öckerö (O)
BarnAnna (1731-)
 Bernt (1734-)
 Anders (1737-1739)
 Anders (1740-1817)
Född1717-07-04, Sörgård, Bohus-Björkö, Öckerö (O)
Död1770-02-12, Rörö, Öckerö (O) Ålder: 52
FarHans Olofsson (1684-1758)
MorKarin Bryngelsdotter (1685-1751)
Äktenskap1745-12-01, Rörö, Öckerö (O)
BarnAnders (1746-~1813)
 Annika (1747-1821)
 Bernt (1753-1753)
 Bernt (1756-)
Notis för Olof Andersson
Anno1700: "D 15 Martij födes Anders Perssons barn på Rörö oc christnades d 18 Dito. Ola. Kari i Westergård bar honom. Christopher på Rörö. Anders Jonsson på Heen. Hans Ericksson ibidem. Anna i Westergård. Eli i Sörgård wore faddrar."
Anno 1731: "D 2dra Advent Sammanwigdes Olof Andersson och Anna Börgesdotter på Rörö."
Anno 1731: "D 14 Octobris blef Oluf Anderssons dotter på Rörö, Anna, född och döpt d 17 Ejusd: Sörens Hustru på Rörö Anna bar Barnet. Test: Torsten Nilsson på Hippel, Per Andersson på Rörö, Per Nilsson på Rydet och Bengta Börjesdotter på Rörö."
Anno 1734: "Dn 5te Novembr: Olof Anderssons Sohn på Röröö Berendt Christ: dn 10de. Swens Hustru på Gillhollmen Ingebor bar barnet. Testes: Erick Torgiersson på Biörcköö, Olof Börgeson på Röröö, Sören Torckilssons Hustru Anna ibidem, P: Bengta Börgesdoter på Röröö."
Anno 1737: "Dn 29de Julii föddes Olof Anderssons Sohn på Rörö och Christnades dn 31 ejusdem Anders. Faddrarna woro efterfölliande: Torsten Nillson på Hippel, Sören Torckelson på Rörö, Olof Sörenson ibidem. Hustru Anna Olofzdoter på Rörö bar barnet, Hust. Ingri Månsdoter på Ryd, Pig: Bengta Böriesdoter på Rörö."
Anno 1739: "Dn 15de Martii afled Olof Anderssons Sohn på Rörö vid namn Anders som begrofz d. 25te ejusdem Wästan för Kyrckian, war 1 åhr 7 månader och 15 dagar."
Anno 1740: "Dn 2dre Martii Christnades Olof Anderssons Sohn på Rörö, som föddes dn 24de Februarii och blef Kallad Anders. Faddrar woro: Hans Ohlson i Sörgård på Biörckö, Torgier Torstenson på Hippel, dr: Olof Eskilson på Rörö. Hust: Anna Olofzdoter på Rörö, Hust: Kari Carlsdr ibidem, Pig: Elin Hansdoter på Biörckö."
Anno 1743: "Dn 17de Septr: afsomnade Olof Andersons Hustru på Rörö wid namn Anna Börgesdoter som begrofs dn 25te Wästan för Kyrckian, hade fördt ett wackert lefwerne til sin död då hon war på 7 dagar när 39 åhr gammal." Anno 1745: "D: 1. Decembs wigdes Lodsen och Änckjo- Mannen Oluf Andersson på Rörö med Pigan Elin Hansdr från Sörgården på Björköö. Genom Skifte war denne Encklingens 2ne Söner med förra hustr. Bernt och Anders, hwarthera 14 Dr 9 ./. Smt samt dotteren af samma Kull Anna 7 Dr 4 1/2 ./. Smt, tilfallit.."
Anno 1746: "D: 6. Aprill föddes ett drenge-barn på Rörö, som d: 13. Christnades til Anders. Faderen Oluf Anderson. Moderen Elin Hansdotter. Wittnen wid Dopet woro följande: Oluf Börgesson på Heden, Pehr Olufsson på Rörö, Gunne Carlson på Rörö. Bengta Börgesdr på Rörö, Inger Torstensdr på Hippel, Pig: Gunna Carlsdr på Rörö."
Anno 1747: "D: 6. Decemb.föddes et Pigo-barn på Rörö, som Christnades d: 13. Ejusd. wid nambn Annicka. Fad: Oluf Andersson. Mod: Elin Hansdoter. Faddrar: Jöns Olufzon på Rörö, Oluf Börjesson på Heden, Lars Olufsson på Footö. Karin Carlsdr på Rörö, Ingjer Torstensdr på Hippel, Anna Sörensdr på Rörö."
Anno 1753: "D 26 Februarii blefwo på Rörö födde Twillingar, nemn: twenne Gossebarn. Fadren Oluf Andersson, Modren Elin Hanssonsdotter. Det ena af omrörda barn blef dödfödd, det andra fick nöddop samma dag och blef kallad Berndt(Marginalanteckning: Död)."
Anno 1753: "D 26 Februarii afled Oluf Anderssons lilla Son på Rörö Berndt som war på samma dag som han född blef, och redan utsatt år straxt efter han hade undfått nöddopet d 4 Martii blef det tillika med det dödfödda barnet begrafwet."
Anno 1756: "D 9 Junij föddes et Gosse barn på Rörö som döptes d 13 Ejusdem wid namn Berent. Faderen Olof Anderson, moderen Älin Hansdotter. Wittnen til dopet woro Swen Karlson på Rörö, Jöns Olofson ibidem, Olof Swenson på Biörkö, Hustru Bengta Börgesdotter på Rörö, Anna Sörensdotter ibidem."
Anno 1770: "D. 12 Febr. afled Olof And: hustru på Röre wid namn Elin begrofs d. 18 Ejusd: wäst om Kyrkan, war siuck i 8te dagar, magesiuka war 53 år gammal."
Anno 1773: "D. 16 Juni afl. Gamla Olof Andersson på Rörö af alderdom. begrofz d. 20 do wäster Kyrkan 80 åhr gamal."
Notis för Anna (Partner 1)
Anno 1704: "D 29. Septemb. födes Börges barn på Rörö oc christnades d 29 Dito. Anna.* Maret på Rörö bar henne. Ole Mortensson. Torgier på Hippel. Anders på Rörö. Anders Olsson ibidem. Eli i Sörgård oc Bencta på Rörö Wore faddrar."XAnno 1743: "Dn 17de Septr: afsomnade Olof Andersons Hustru på Rörö wid namn Anna* Börgesdoter* som begrofs dn 25te Wästan för Kyrckian, hade fördt ett wackert lefwerne til sin död då hon war på 7 dagar när 39 åhr gammal."X
Notis för Elin (Partner 2)
Anno 1717: "Dnca 3. p. Trinit. Hans Olssons dotter i Sörgård på Biörcköö. Elin. Isaaks Hust: i Sörgård bar Barnet. Test: Oluf Persson i Sörgård. Lars Torgersson på Hällesöö. Jacob Andersson på Heden och Börge Andersson på Röröö samt Pe hrs Hust: Börta Olufsdr i Wästergård." Anno 1745: "D: 1. Decembs wigdes Lodsen och Änckjo - Mannen Oluf Andersson på Rörö med Pigan Elin Hansdr från Sörgården på Björköö. Genom Skifte war denne Encklingens 2ne Söner med förra hustr. Bernt och Anders, hwarthera 14 Dr 9 ./. Smt samt dotteren af samma Kull Anna 7 Dr 4 1/2 ./. Smt, tilfallit.." Anno 1770: "D. 12 Febr. afled Elin Olof And: hustru på Röre wid namn Elin begrofs d. 18 Ejusd: wäst om Kyrkan, war siuck i 8te dagar, magesiuka war 53 år gammal."
Senast ändrad 2000-07-28Skapad 2015-04-07 med hjälp av Reunion för Macintosh