NamnPer Persson d.ä.
Dödomk 1666, Bovik, Bohus-Björkö, Öckerö (O)
Partners
BarnPer (1612-1696)
Notis för Per Persson d.ä.
Utdrag ur Henrik Carlssons bok Havet var vårt liv: "Bovik är en del av Nolö, nämnd första gången 1610. Sannolikt har platsen avskiljts när skeppare slog sig ner här permanent som strandsittare. Någon jordeboksskatt har aldrig betalats. Den förste kände skepparen här var Per Persson (Peder Pedersen), nämnd från 1612. Han kan ha varit son till Per på Nolö, nämnd i jordeböckerna i slutet av 1500-talet. Per Persson ägde en av de största skutorna på öarna. Den var på 20 läster (1632). Av bevarade tullängder ser man att han deltog i handelsutbytet med Danmark, där trävaror från Uddevallatrakten byttes mot spannmål i Roskilde och Malmö. (Se också nedan under sonen, då det kan ha varit en del av de resorna som gjordes av Per den äldre). Mellan åren 1649 och 1664 nämns både Per den äldre och Per den yngre i skattelängderna, varför det är omöjligt att veta vem som avses i tullängderna. Per den äldre måste ha avlidit någon gång 1664 eller senare."
Senast ändrad NySkapad 2015-04-07 med hjälp av Reunion för Macintosh